آموزش فروش

«مهم» بودن یا «مفید» بودن؛ کدام را می‌خواهی؟

«مهم» بودن یا «مفید» بودن؛ کدام را می‌خواهی؟محمود معظمی/ یک جایی، جمله‌ای از «لویی پاستور» خواندم که اظهار کرده بود «عیبِ بزرگِ جوامع این است که همه می‌خواهند آدم‌های مهمی باشند ولی کمتر کسی تمایل به این دارد که آدمِ مفیدی باشد.» جمله تفکربرانگیزی است. وقتی به اطرافم نگاه کردم دیدم این جمله دقیقا درست است. ما در تربیتِ فرزندانمان، در انتخابِ راه‌هایی که برمی‌گزینیم، در نوعِ کارهایی که می‌کنیم، همه‌اش اصرار داریم به اینکه مهم جلوه کنیم. مهم بودن در بشر خیلی کلیدی است. ما نیاز داریم که احساس کنیم آدمِ مهمی هستیم. ولی صد بار بهتر است از راه مفید بودن به مهم بودن برسیم. هر آدمِ مفیدی، مهم است ولی هر آدمِ مهمی حتما مفید نیست. هر پزشکِ عاشقی، هر عارف عاشقی، هر مدیر و معلم و رفتگرِ عاشقی، هر کارگرِ عاشقی، آدمِ مفیدی است. ولی هر پزشک و هر معلم و هر کارگر و هر مهندسی لزوما مفید نیستند. بیایید چشم‌هایمان را بشوییم و جورِ دیگر نگاه کنیم. به فرزندانمان یاد دهیم که دائم در طلبِ این باشند که هر روز و هر لحظه احساسِ مفید بودن کنند. احساس کنند آدم‌های باارزشی هستند. از طریقِ کاری که انجام می‌دهند. برای خودشان و دیگران و جامعه و کشورشان و دنیا. از خودمان سوال کنیم...

...من چه کار می‌توانم بکنم که شهرم آباد‌تر شود. چه کار می‌توانم بکنم دردِ مردم کمتر شود. چه کار می‌توانم بکنم با همسایه‌ها جمع شویم و انجمنی تشکیل دهیم و کوچه‌مان را تمیز و سبز نگه‌داریم، امنیتِ بچه‌هایمان را حفظ کنیم، به پلیس کمک کنیم. و اگر دقت کنید، آن افرادی که برنامه‌شان در زندگی این است-خیلی از خانم‌ها را دیده‌ام که در گروه‌های مختلف مذهبی و غیرمذهبی جمع می‌شوند و برای عده‌ای جهاز فراهم می‌کنند، پول جمع می‌کنند و هر طور بتوانند کمک می‌کنند-افرادِ مفیدی هستند و جامعه به خاطرِ حضورِ این دست افراد روی پاست. اگر این‌ها نباشند جامعه فروخواهد ریخت. فکر نکنید یک جامعه یا یک ملت برای همیشه می‌تواند باقی بماند. اقوام به اخلاق زنده هستند. یعنی به مفید بودن و به ارزش‌ها. قومی که اخلاق ندارد مُردنی است. بیاییم تفکر کنیم. این‌ها اساتیدِ ما هستند. خودِ شما شاید جزوِ این گروه‌ها هستید. بیاییم کمک کنیم. ارزش را از مهم بودن و مشهور بودن، به مفیدبودن ببریم. دو نفر در این دنیا باید شما را تقدیر و تحسین کنند و همین کافی خواهندبود. اول خودت و بعد خداوند. بار‌ها عرض کرده‌ام اول هم خودت باید خودت را تأیید کنی. اگر آدم خودش را تأیید کرد و با خودش به آشتی رسید، خواهد فهمید خداوند چقدر او را تأیید کرده و چقدر او را دوست دارد. وقتی در لغتنامه زندگیِ من عشق و احترام نباشد، هرکسی به من عشق و احترام بورزد، نمی‌توانم بفهمم. نه اینکه آدمِ بدی باشم، ترجمه چنین واژهایی در لغتنامه زندگی‌ام نیست و گمان خواهم کرد که می‌خواهد فریبم دهد.

ارزش در مفیدبودن است.
مفیدبودن برای خودتان، خانواده‌تان، اطرافیانتان و بعد شهرتان.
می‌توانیم در عینِ حال که برای خودمان مفید هستیم،
برای دیگری یا برای جامعه هم مفید باشیم.

ارزش در مفیدبودن است. مفیدبودن برای خودتان، خانواده‌تان، اطرافیانتان و بعد شهرتان. می‌توانیم در عینِ حال که برای خودمان مفید هستیم، برای دیگری یا برای جامعه هم مفید باشیم. اختلافِ نظر داشته باشید ولی به هم کمک کنید. آقا، فکر کن چه می‌توانی بکنی که برای خانمت مفید‌تر باشی و خانم، فکر کن چه کار می‌توانی بکنی که برای شوهرت و خانه مفید‌تر باشی. اصلا فکر کنید چطور می‌توانید برای دنیا مفید‌تر باشید. اجازه دهید بچه‌های ایرانی بیایند و سهمِ خودشان را در رشد و تعالیِ دنیا بپذیرند. نه اینکه فقط در دایره خودمان گیر بیفتیم و فقط بخواهیم به خودمان فکرکنیم. می‌توانیم این کار را بکنیم. خیلی ایده‌ها و طرح‌ها می‌توانیم ارائه کنیم، به شرطی که از خودمان بیرون بیاییم و برای خودمان غصه نخوریم و دلسوزی نکنیم. وقتی من به دنبالِ «اهمیت» هستم و فقط می‌خواهم دیگران به من توجه کنم، و نور‌ها روی من بیفتد، معنایش این است که من تشنه توجه و محبتم. یعنی ندارمش!
کسی که از دوستداشتنی بودنِ خودش اطمینان دارد، کسی که قلبا می‌داند نیتش چیست و می‌خواهد خدمت کند، خب خدمت می‌کند. اگر تشویق کردند، چه بهتر. اگر هم تشویق نکردند، خب عقیده و فکرشان این بوده است.

بیاییم این حرفِ لویی پاستور را باز کنیم. جامعه ما جامعه‌ای باشد که ارزش به مفیدبودن باشد، نه به شغل و مقام. یکی ممکن است اقتدارِ بالایی داشته باشد ولی با جهل‌اش لطمات زیادی بزند. آدمِ مهمی است ولی آدمِ مفیدی نیست. یک کسی که مسلسل در دستش است و قصدِ جانِ مردم را کرده، بیشتر می‌تواند ضرر بزند، یا یک کسی که با هواپیما می‌آید و بمبی خطرناک با خودش دارد؟ یا یک کسی که چاقو در دست دارد؟ یا یک کسی که فقط دشنام می‌دهد؟ درست است آنکه با هواپیما می‌آید آدمِ پرقدرت‌تری است و نیروی اجراییِ بیشتری دارد، ولی حتما آدمِ مفیدی نیست. مگر تصمیم بگیرد که از آن نیرو برای حفاظت استفاده کند، نه برای تخریب.

یاد بگیریم ارزش‌های زندگی‌مان را روی مفید بودن بگذاریم. به مجردی که شما در ذهن تصمیم گرفتید و این را در زندگی پیاده کردید، یعنی احساس کردید که ارزش به داشتنِ فایده است، آن موقع خواهید دید که به تدریج نور‌ها روی شما می‌افتد، به تدریج برکت به سمتِ شما می‌آید و به تدریج در‌ها برای شما باز می‌شود و مردم به شما اهمیت می‌دهند. ما آدم‌های خیّرِ بسیاری داریم. یکی از بزرگ‌ترین خیّرهای جهان شخصی به نام «مادر ترزا» بودند که چندی پیش فوت کردند. ایشان به «خانمِ کارهای کوچک» مشهور بودند. معتقد بودند به جای حرف زدن، کمک کنیم، حتی کمک‌های کوچک. و تمام عمرش را صرف کمک به آدم‌های مستمند کرد. این خانم که یک راهبه بوده، ولی به خاطرِ راهبه بودنش نیست، بلکه به خاطرِ انتخاب و نیتش بوده، تصمیم گرفت به جای مهم بودن، مفید باشد. در کاخ‌های ریاست جمهوری، با اقتدار می‌رفت. هرجا می‌رفت، در‌ها به رویش باز می‌شد. می‌دانید چرا؟ برای اینکه انتخابش را کرده بود: خدمت ولو از راه‌های کوچک. تا زمانی هم که زنده بود، اثرگذار بود و الگوی خیلی‌ها شد. فقط به خاطرِ اعمال و رفتارش.

در زندگی به سیره بزرگانمان نگاه کنید. آنهایی درخاطرماندنی‌اند که آدم‌های مفید‌تر و مؤثرتری هستند. و یادتان باشد برای این اثرگذاری لازم نیست کار خارق‌العاده‌ای بکنیم. همین که به همسرو فرزند و شهرمان برسیم، همین که بیدار که شدیم از خدا بخواهیم کمک‌مان کند دردی از کسی کم کنیم، آدمِ باارزش‌تری شویم، کافی خواهد بود.

در سمینار «شاد باشید و ثروتمند شوید» یک جا عرض کردم ثروتمند شدن یک راه خیلی ساده دارد و راه ساده‌اش این است که بگویید: «خداوندا! به من کمک کن که من برای انسان‌ها و بندگانِ تو آدمِ مؤثر و مفیدی باشم. روزیِ تعداد بیشتری از بندگانت توسط من تقسیم شود.» خداوند مُباشر می‌خواهد. خیلی هم مباشر می‌خواهد. اگر شما رفتید و گفتید روزی ۱۰ نفر، روزی ۱۰۰ نفر، روزیِ خانواده‌ام، روزیِ خودم، به‌‌ همان اندازه به شما خواهدداد. او استقبال خواهد کرد. همه آدم‌های بزرگ، مباشر می‌خواهند. یک وسیله می‌خواهند.

در خیریه محک، یک خانمی بنیانی گذاشت و کاری را شروع کرد. خب بقیه آمدند. آدم‌های خیّر هستند ولی باید به سیستمی اعتماد کنند و به درستکاریِ آن مطمئن شوند تا به میدان بیایند. همیشه از خدا بخواهید روزیِ تعدادِ بیشتری از بندگان را توسطِ شما بدهد. و شما مباشریِ خداوند را به عهده بگیرید. خیلی ثروتمند خواهیدشد. بگویید: «خدایا! به من کمک کن تا خوشیِ تعدادِ بیشتری از طریقِ من ایجاد شود.» ممکن است هنرمند یا نویسنده یا عالِم باشی، یا ممکن است روحانی یا خانمِ عادیِ خانه‌ای باشی ولی خواهی دید که چقدر در اطرافیانت تأثیر خواهی گذاشت، نسبت به زمانی که فقط روزیِ خودت را بخواهی یا از خدا بخواهی فقط به تو کمک کند تا به این شغل و مقام برسی. خداوند بُخل ندارد و هر چه بخواهید به شما می‌دهد ولی کلیدِ طلاییِ سعادت و خوشبختی، در احساسِ رضایت از خود و احترام به خود و اعتماد به نفس است. شما وقتی از خودت خوشحال می‌شوی و به خودت اعتماد پیدا می‌کنی که احساس کنی آدم باارزشی هستی. شما دیده‌اید وقتی پولی را صدقه می‌دهید بدون آنکه کسی بفهمد، حالی که پیدا می‌کنید، حالِ خیلی قشنگی است. می‌دانید چرا؟ چون بین مهم بودن و مفید بودن، مفید بودن را انتخاب کرده‌اید.

دوست دارید یک داستان واقعی برای شما تعریف کنم: یکی از وابستگانِ نزدیکم نقل می‌کرد که اوایل انقلاب، در تاکسی بودم. یکی خیلی می‌نالید از بیکاری. وقتی گوش کردم، در حرفش صداقت و استیصال را دیدم. همینطور غُر می‌زد و ناراحت بود. من عقبِ ماشین نشسته بودم. دست کردم در جیبم و هر چقدر پول داشتم (کم هم نبود) و خیلی آهسته، پول را خزاندم در جیبش. و او هم متوجه نشد. من پیاده شدم و رفتم. او هم مرا ندید و من هم او را ندیدم. ولی شما که الان این داستان را گوش می‌کنی، چقدر حالت عوض می‌شود، چقدر تحت تأثیر قرار می‌گیری. تا اینکه من بگویم آقا من به فقرا و مریض‌ها کمک کردم. کدامش بیشتر در شما تأثیر خواهدگذاشت؟ آنکه گُمنام بود. آنی که انتخاب کرد که مفید و مؤثر باشد، نه مهم. به همین سادگی خوشبختی به سراغِ ما می‌آید. به همین سادگی از نزدِ ما می‌رود. تصمیم بگیریم. تصمیم با من و شماست. چیزی که حقمان است، گدایی نکنیم. ثروت حقِ شماست، شهرت حقِ شماست، احترام حقِ شماست ولی اگر از راه درستش بروید؛ از راه خدمتگزاری، مفیدبودن و مؤثربودن. همان طریقی را بروید که برایش خلق شده‌اید، چه شعر و چه ادبیات و چه مهندسی و چه پزشکی و چه کارگری. خواهید دید که چقدر حالتان خوب می‌شود. تا اینکه بگویید اگر من به او یاد بدهم، او از من جلو می‌زند. در اینصورت ممکن است نمره ۲۰ بیاوری، ولی ناخوشبخت خواهی شد.

گزینه اولمان مفید بودن باشد. مهم بودن به دنبالش خواهد آمد. و بدانیم که مهم بودن، احساسی است در درونِ ما و تأییدی است از سوی خداوند. وقتی مفید بودن را انتخاب کنید، هر دو را به صورت شفاف و متبلور خواهید دید. و این احساسی است که هیچکس نمی‌تواند به شما بدهد یا از شما بگیرد. وقتی خودت در قلبِ خودت می‌دانی که چه کار کردی و به چه نیتی کردی و مزدش را هم گرفتی، آزادمرد و آزادزن و آزادجوانی خواهی شد. شما چه نظری دارید؟

. . .

... آموزش‌های محمود معظمی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید ...

               

. . .. . .

دانلود آموزش‌های محمود معظمی

دیدگاه های شما  

 
+1 #19 زهره 10 خرداد 1394 ساعت 07:04
سلام و صد سلاااااام در آخرین ماه بهار به شما دوستان گل
البته فرمایشات شما دکتر محترم و عزیز ارزشمند و صحیح و اطاعت از آن واجب منتها این مورد تا جائی که لطمه فیزیکی و روحی و روانی بر خود شخص وارد نکند و از نظر مالی نیز او را ضعیف نکند.مثال این بیت شعر که دانی که چرا خدا به تو داده دو دست**با یکی به کار خود پردازی و با آن دگری گیری دست. من به شخصه اینطوربودم و هستم ولی در جائی میرسد که باید باز سازی شو ی و خودت را تقویت کنی چون تا نباشی چطور می توانی مفید باشی؟ لوئی پاستور زیبا سخن گفته ایشان همسری چون ماری کری داشته و ماری نیز همسر توانمندی چون لوئی که موفق بوده اند. مادر ترزا هم زن فوق العاده ای بوده منتها راهبه ولی در اسلام حتی راهبه بودن منع است. انسان به طور متعادل باید از تمام حقوق خود ( تمتع و استیفاء)بهره مند باشدیعنی حق زندگی،امنیت،آزا ی متبوع،این در خصوص حقوق عمومی ملت که محترم شمرده شود و حقوق مربوط به شخصیت از 1_شخصیت جسمی و روحی انسان 2_ از شخصیت اخلاقی و معنوی انسان حمایت می کند.من حیث المجموع شخص مفید خودش نیز حامی و تقویت کننده می خواهد. سپاسگزارم سخنانتان.
پاسخ به این دیدگاه
 
 
0 #18 رضا مکرم 08 خرداد 1394 ساعت 11:35
یعنی از وقتی با اقای معظمی و انسانهایی همچون اقای معظمی اشنا شدم یعنی حدود دو سالی میشه که زندگیم کلا عوض شده انگار اون رضای قبلی مرده ی رضای جدید بدنیا اومده :-)
پاسخ به این دیدگاه
 
 
+1 #17 جواد اكبري 07 خرداد 1394 ساعت 10:53
با سلام
با تشكر از مطلب زيبايي كه نوشتيد جسارتاً به عرض مي رساند كه :
دوست داشتن خود و ديگران هميشه و هميشه مي تواند راهگشا باشد. انديشه آدمي بر اساس مفروضات ذهني و احساسات قلبي او شروع به طراحي مسير زندگي ميكند و در اين راه به شدت تحت تاثير افكار مثبت و منفي اوست پس اگر بتوانيم از انجام اموري كه حضرتعالي عنوان نموديد به حس مثبت در زندگي برسيم پس انديشه مولدي خواهيم داشت و متعاقباً در زندگي موفق تر ظاهرخواهيم شد . ازخداوند متعال ميخواهم تا به من كمك كند تا همانگونه باشم كه شما (به زيبايي هر چه تمامتر ) به آن اشاره كرديد يعني مفيد باشم همين برايم كافي است .
پاسخ به این دیدگاه
 
 
0 #16 samane 06 خرداد 1394 ساعت 21:50
عالی بود،خداروشکر که به خواهرام هم هنرم رو
آموزش دادم و اوناهم دارن روزی میخورن،
پاسخ به این دیدگاه
 
 
+2 #15 مهدی 06 خرداد 1394 ساعت 18:11
مطلب جالبی بود من تابه حال 3 بار این مطلب را خوانده ام در مجله خلاقیت در سایت شما و خیلی به من می چسبه به قول معروف سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند و نمی دانم چرا هر بار که می خوانم نمی توانم جلوی اشک هامو بگیریم و بی اختیارچشام خیس می شه.
پاسخ به این دیدگاه
 
 
+6 #14 سعید حاجی زاده 05 خرداد 1394 ساعت 19:46
سعید هستم سعید حاجی زاده از جنس استاد ارجمند

چند سالی میشد که دنبال راه کاری بودم که به همنوعان خودم خدمت کنم تا اینکه

با استاد به طور اتفافی آشنا شدم .

در سمینار شاد باشید و ثروتمند شوید شرکت کردم وبه اشتباه اصلیم پی بردم .

بیست ویکم اردیبهشت ماه سال نود و چهار روز بیاد ماندنی بود

الان هر روز زا با آن تهعد شروع میکنم .

شاد باشید و شادی هدیه کنید .
پاسخ به این دیدگاه
 
 
+1 #13 فاطمه س 05 خرداد 1394 ساعت 16:18
خیلی عالی بود
سپاس که نوری از جنس آگاهی در زندگی ما هستین
پاینده باشین
پاسخ به این دیدگاه
 
 
+1 #12 حسن آخوندی 05 خرداد 1394 ساعت 11:10
سلام
ممنون ازمطالب مفیدتون.خدایاشکرت که چنین سایت مفیدی درکشورماوجود دارد.
پاسخ به این دیدگاه
 
 
+1 #11 مسعود عزیزی 05 خرداد 1394 ساعت 10:28
با سلام و تشکر از استاد گرانقدر مطالب بسیار زیبا و جذابی بود انشاالله بتوانیم آنها را به کار گرفته ودر خدمت به همنوعان سهمی هر چند کوچک داشته باشیم
پاسخ به این دیدگاه
 
 
+3 #10 طاهره 05 خرداد 1394 ساعت 07:30
سلام استاد معظمي. زنده باشيد مطلب بسيار عالي و كاربردي را ارائه فرموديد مدت‌ها بود كه دنبال چنين مطلبي بودم سردر گم بودم تا خوندم روحم جون گرفت و سرزنده شدم. خيلي خيلي مچكرم
پاسخ به این دیدگاه
 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
لطفا تصویر دیگری را به من نشان بده

با ارسال نظرات خود ما را در هر چه بهتر کردن خدماتمان یاری دهید.